jakeronl

Wat als er nú gekapt wordt?

Je ziet nu dat er op dit moment wordt gekapt. Wat kun je doen?

  1. Controleer of er een kapvergunning is verleend
  2. Maak foto’s van de kap
  3. Noteer de naam van het uitvoerende bedrijf
  4. Informeer vriendelijk naar de kapvergunning (als die verplicht is, moet de hovenier deze op de werkplek kunnnen tonen).
  5. Als er volgens jou wel een vergunning nodig is en men kan of wil jou die niet tonen, neem dan ter plekke contact op met de afdeling Handhaving van jouw gemeente of anders de politie.

Omgevingsdienst

Voor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kun je terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 🡵. Dat geldt voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan klachten over ernstige verstoringen in Natura 2000-gebieden, misstanden bij beheer en schadebestrijding of mogelijk onrechtmatige bomenkap. Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en opgevolgd door inspecteurs van OZHZ of één van de handhavingpartners, zoals de politie.

Broedseizoen

Het broedseizoen is niet meer bepalend voor de vraag of er wel of niet gekapt mag worden. Dit is omdat het broedseizoen voor elke vogelsoort weer anders is. Uitvoerders mogen geen nesten verstoren omdat die beschermd zijn, en moeten voor de werkzaamheden dus een check doen op broedactiviteiten. Helaas is er amper of geen controle of dit ook daadwerkelijk gebeurt…

Als je vermoedt dat het nest verstoord is, kun je een melding doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 🡵.

Bij spoed vanwege een heterdaadsituatie waarbij bij de kap een vogelnest wordt beschadigd of verwijderd, wordt geadviseerd om de politie te bellen via het speciale noodnummer 144.

Raadsleden & Media

Achterhaal of de boom gekapt had mogen worden. Als jij gelooft dat de boom niet gekapt had mogen worden, kan je je bezwaar onder de aandacht brengen van raadsleden, de lokale pers en op sociale media. Zo help je om het bewustzijn rondom bomenkap te vergroten, te zorgen dat eventuele schade hersteld wordt en de kans op een dergelijke misstand in de toekomst te verkleinen.

Waarom wordt er gekapt?

Er zijn een aantal factoren om rekening mee te houden als je ziet dat ergens een boom gekapt wordt: de gemeentelijke kapregels, noodkap en dunning.

Op onze radar

Is het al op de radar van de Bomenbond? Ontdek waar wij actief mee zijn.