jakeronl

Waarom wordt er gekapt?

Er zijn een aantal factoren om rekening mee te houden als je ziet dat ergens een boom gekapt wordt: de gemeentelijke kapregels, noodkap en dunning.

Gemeentelijke kapregels

Gemeentes en provincies kennen ieder eigen regels voor de kap van bomen. Sommige gemeenten (zoals Leiden), hebben een uitgebreide bomenverordening met allerlei bepalingen. Vaker staat er alleen een enkel artikel in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) waarin wordt bepaald dat alleen voor de kap van sommige op een lijst geplaatste bomen een vergunning nodig is. Kap van bomen op particulier terrein kan bijna altijd zonder vergunning, tenzij de boom op een lijst van beschermde bomen staat.

Noodkap

Soms dreigt een boom om te vallen en wordt tot noodkap overgegaan. In het ideale geval is hiervoor door de burgemeester een vergunning voor uitgeschreven, maar in acute gevallen wordt direct ingegrepen. Vaak bepaalt de brandweer dit. Het staat jou natuurlijk altijd vrij om ter plaatse naar een beoordeling van het risico of een vergunning te vragen maar loop de hulpdiensten daarbij niet in weg. Wanneer je geen of onvoldoende antwoord krijgt kun je daarna het college van Burgemeester en wethouders om nadere informatie vragen.

Dunning

Altijd een lastige: het uitdunnen van stroken bomen en heesters. Vaak is dunning een beheermaatregel in het kader van het beleid van ‘wijkers en blijvers’. Snelgroeiers worden na een aantal jaren gekapt om langzame, duurzamere soorten de ruimte te geven om door te groeien. Maar ook rond sportvelden wordt soms (te) enthousiast gedund omdat het beheer geen tijd / geld heeft om worteluitloop in toom te houden. Nadeel van dergelijke snoei is dat er veel lage uitlopers en struiken verdwijnen waardoor broedgebied voor vogels voor jaren verstoord raakt.

De afdelingen Beheer van gemeentes willen het uitdunnen altijd graag vergunningvrij houden met als argument de extra tijd die gemoeid is met het aanvragen van een vergunning en het eventueel behandelen van bezwaren. Ons advies: wacht niet tot je de kettingzaag hoort janken maar informeer tijdig bij jouw gemeente naar het beleid t.a.v. dunning en welke sportvelden of plantsoenen er de komende jaren op de rol staan voor dunning!

Wat kan jij zelf doen?

Van kapvergunning controleren tot bezwaar aantekenen, en van een vraag aan de gemeente tot een brief aan raadsleden en pers; er is een hoop dat jij zelf al kan doen voor de bomen!

Wat als er nú gekapt wordt

Door snel te handelen kan je misschien nog erger voorkomen, of zorgen voor maatregelen achteraf als blijkt dat de kap onjuist was.

Op onze radar

Is het al op de radar van de Bomenbond? Ontdek waar wij actief mee zijn.