jakeronl

Bescherming van bomen & natuur

in regio Rijnland

Zie je dat ergens een boom gekapt wordt? Leer met deze praktische tips hoe jij zelf kan ingrijpen!

Word lid

Rijnland is een flink gebied om te behappen! Dit vergt een grote inzet van betrokken vrijwilligers en steun van donateurs.

Is het al op de radar van de Bomenbond? Ontdek waar wij actief mee zijn.

Mag het iets groener?

Welkom bij Bomenbond Rijnland, de vereniging die zich sinds 1995 inzet voor de bescherming van de natuur in de regio! Bomen en groen worden steeds schaarser door ontwikkeling van woningbouw, wegen en bedrijventerreinen. Als onafhankelijke vereniging, geleid door vrijwilligers, werken we aan positieve veranderingen en betrekken we burgers, politici en ambtenaren om het belang van bomen te erkennen. We zijn actief betrokken bij het creëren of aanpassen van regelgeving om dit doel te bereiken.

Nieuws

Bomenkapbalans Leiden 2022

In 2022 is voor ruim 1.100 Leidse bomen een kapvergunning aangevraagd; de meeste vergunningen zijn inmiddels verleend [1]. Dat aantal is bijzonder hoog. Ter vergelijk: in 2021 ging het om ruim 500 gekapte bomen, in 2020 om 408 gekapte bomen, in 2019 om 367 bomen en in 2018 om 855 bomen. De grootste kap komt uit

Lees verder »

Geen grondwal in Vlietland: massale bomenkap daar voorlopig van de baan

Tijdens een hoorzitting van de Bezwarencommissie Zuid-Holland op 30 maart 2023 in het Provinciehuis Zuid-Holland over openbaarmaking van stukken inzake de aanleg van onder andere 222 recreatiewoningen en twee 10 meter hoge, 60 meter brede en in totaal 900 meter lange grondwallen in Vlietland, werd duidelijk dat de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) de daarvoor

Lees verder »

Bomenkap bij Lammebrug en Europaweg

In december 2022 heeft de Bomenbond Rijnland een zienswijze ingediend op de partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en Milieu effectrapportage voor de Europaweg (N206). Het doel van de aanpassingen is de doorstroming van het autoverkeer. Al in 2014 was het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Nu gaat het om wijzigingen op dat eerdere plan, zoals

Lees verder »

Steun ons

Bomenbond Rijnland is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Draag jij Bomenbond Rijnland een warm hart toe? Dan zijn wij voor onze projecten heel blij met een donatie.