jakeronl

Over ons

Onze geschiedenis

Sinds 1995 komt de Bomenbond op voor de natuur in de regio Rijnland en voor bomen in het bijzonder. We zijn destijds ontstaan naar aanleiding van een gewonnen referendum over het behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis en de bijbehorende 15 schitterende oude bomen. In de Randstad, dus ook in Leiden e.o. , wordt groen een steeds schaarser en daarmee kostbaarder goed. Heel vaak worden bomen en ander groen opgeofferd bij belangenafwegingen in het geval van woningbouw, aanleg van wegen en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

De Bomenbond Rijnland probeert als onafhankelijke vereniging – draaiend op vrijwilligers – iets te doen tegen deze teloorgang. Maar we verliezen hierbij de positieve kanten zeker niet uit het oog! Want langzaam maar zeker groeit het besef bij burgers en ook bij politici én ambtenaren van de afdelingen Groen of Stedelijke ontwikkeling, dat bomen en ander groen heel waardevol zijn.

Doelstellingen en beleid

De Bomenbond Rijnland heeft als doel het opkomen voor de natuur in haar geheel en voor bomen in het bijzonder in de regio Rijnland, zie ook onze statuten.

Actuele speerpunten van ons beleid

De Bomenbond probeert actief betrokken te worden bij nieuwe regelgeving of de aanpassing van bestaande regelgeving. Ook willen we er naar streven dat gemeenteraden er op toezien dat er goede regels m.b.t. kapvergunningen komen en dat het ambtelijk apparaat als opdracht krijgt bij bouwprojecten boomsparende oplossingen op tafel te leggen.

Niet altijd valt te voorkomen dat we zaken aan de rechter moeten voorleggen als we vinden dat kapvergunningen te nonchalant zijn verleend en de lokale overheid niet op onze argumenten ingaat. In dat geval weten wij ons gesteund door onze advocaat, die al vele zaken voor ons tot een goed eind heeft gebracht.

De Bomenbond wil ook meer invloed kunnen uitoefenen om locaties aan te wijzen waar bomen voor de tweede keer kunnen wortelen. Het aangeven van locaties waar herplanting kan plaatsvinden is ook een mogelijke activiteit voor leden, die hun eigen omgeving willen vergroenen.

Word vrijwilliger

De Bomenbond Rijnland draait geheel op vrijwilligers. Het bestuur en actieve leden zijn onmisbaar! Elke kleine of grote bijdrage in tijd of middelen is zeer welkom.

Steun ons!

Bomenbond Rijnland is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Draag jij Bomenbond Rijnland een warm hart toe? Word donateur of doe een eenmalige donatie!

Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI organisatie. Dat betekent dat jouw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. 

Op onze radar

Is het al op de radar van de Bomenbond? Ontdek waar wij actief mee zijn.